گزارش یک مقاله: ساخت ملکی در زبان انگلیسی

این نوشته درباره‌ی گزارش مقاله‌ی [منتشرنشده‌ی] «ساخت ملکی در زبان انگلیسی[1]»[2] است که دی‌ماه ۱۳۹۸ به همراه فروغ بغدادیان در کلاس «زبان‌شناسی پیکره‌ای» ارائه دادیم. ارائه درباره‌ی پژوهشِ درجریانی است که هنوز اطلاعات کاملی درباره‌ی آن منتشر نشده و تنها بخشی از آن از این طریق دست‌یافتنی است (برای شرکت‌کنندگان آن دوره). لذا از دکتر واسلاو بریزینا، نویسنده‌ی اصلی مقاله و ارائه‌دهنده‌ی پژوهش، سپاس‌گزار ایم که اجازه دادند ارائه‌ی ما درباره‌ی پژوهش ایشان باشد.…